İşe Giriş Sağlık Tetkikleri

Hizmetler

İŞE GİRİŞ SAĞLIK TETKİKLERİ

İşyerinizdeki iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin en aza indirilebilmesi için uzman kadromuzla önleyici kontrol tedbirlerini almanıza yardımcı oluyoruz.

Çalışanların sağlık gözetimleri için gerekli olan yapacakları işe uygun tüm sağlık tetkiklerini de Orhan OSGB merkezinde tamamlayabiliyoruz. Orhan OSGB olarak işe girişte gerekli olan tüm sağlık evraklarını tamamlamanıza yardımcı olabilecek gerekli altyapıya sahibiz. İşe girişte ihtiyacınız olan tüm tetkikleri aynı gün içerisinde kurumumuzda yaptırabilirsiniz. Yaptırdığınız tetkiklerin raporlarını gün içerisinde teslim alabilirsiniz. Aynı zamanda tüm verileriniz E-Nabız sistemine işlenmektedir.

İşe Giriş Sağlık Tetkiklerinde Yapılan İşlemler

PA Akciğer Grafisi

Kalibrasyonları düzenli olarak yapılan, DR Sistem Röntgen Cihazımızda yetkili personel tarafından gerekli çekimler yapılmaktadır. Yapılan çekimler eş zamanlı olarak Radyoloji doktorumuzun sistemine aktarılmaktadır. Doktorumuz anlık olarak personellerin Akciğer Grafileri'ni okuyup, barkodlu bir şekilde raporlamaktadır. Sonuçlar personelin E-nabız Sistemine işlenmektedir.

Odyometri (İşitme Testi);

Kalibrasyonları düzenli olarak yapılan, 'Kemik Yolu ve Hava Yolu' olarak çekimlerin gerçekleştirilebildiği Odyometri Cihazımızda, yetkili personel tarafından gerekli çekimler yapılmaktadır. Yapılan çekimler eş zamanlı olarak K.B.B Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlanmaktadır. Sonuçlar personelin E-Nabız Sistemine işlenmektedir.

Göz Muayenesi;

Kalibrasyonları düzenli olarak yapılan, Otorefraktometre Cihazımızda, yetkili personel tarafından gerekli çekimler yapılmaktadır. Personellerin Renk ayrımları kontrol edilmekte ve görme durumları muayene edilmektedir. Yapılan çekimler daha sonra Göz Hastalıkları Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlanmaktadır. Sonuçlar personelin E-Nabız Sistemine işlenmektedir.

Solunum Fonksiyon Testi;

Kalibrasyonları düzenli olarak yapılan, Solunum Fonksiyon Testi Cihazımızda, yetkili personel tarafından verilen komutlarla testimiz gerçekleştirilmektedir. Yapılan test sonuçları daha sonra Göğüs Hastalıkları Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlanmaktadır. Sonuçlar personelin E-Nabız Sistemine işlenmektedir.

Kan Tetkikleri;

Tecrübeli sağlık çalışanımız tarafından istenilen tüm tetkikler(10.000+) usulüne uygun alınıp, uygun koşullarda laboratuvara transfer edilir. Yapılan çalışma sonucunda sonuçlar Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlanmaktadır. Sonuçlar personelin E-Nabız Sistemine işlenmektedir.

Portör Muayenesi;

Tecrübeli sağlık personeli tarafından numuneler usulüne uygun alınıp, uygun koşullarda laboratuvara transfer edilir. Ekimi yapılan numuneler 3 gün sonra Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilip, raporlanmaktadır. Sonuçlar personelin E-Nabız Sistemine işlenmektedir.

Saha Takip

Firmanızda yapılacak taramalarda, size verilen kullanıcı adı şifre ile giriş yaparak, taramamızı anlık olarak sistemden takip edebilirsiniz.

Barkod Sistemi

Orhan OSGB olarak, tüm işlemlerimizi bizlere özel barkod sistemiyle gerçekleştirmekteyiz. Sistemimiz sayesinde personellerin test katılımlarında ve raporlama esnasında 0 hata ile işlemleri sürdürüyoruz.

Karşılaştırma Raporları

Orhan OSGB'nin özel yazılımı sayesinde, Orhan OSGB'de daha önce sağlık taramasına girmiş olan personellerin sonuçları, bir önceki dönem sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Böylece personellerin maruziyetleri gözden kaçmamış olur.

İşe Giriş Sağlık Raporu ile ilgili bilgilendirme

İşe giriş sağlık raporu, işe başlamadan önce çalışanların sağlık durumlarını belgeleyen bir rapordur. Bu rapor, işverenin çalışanın işe uygun olup olmadığını değerlendirmesine, çalışanın sağlığını korumasına ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır?

İşe giriş sağlık raporu almak için, çalışanın Orhan OSGB ’ye başvurması gerekir. Orhan OSGB yetkili çalışanları ve hekimleri, çalışanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için gerekli muayene ve tetkikleri yapar. Bu muayene ve tetkikler, çalışanın yapacağı işin niteliğine göre değişebilir. Örneğin, gürültülü bir ortamda çalışacak bir çalışanın işitme testi, yüksek irtifada çalışacak bir çalışanın solunum fonksiyon testi yapılabilir.

İşe giriş sağlık raporu ne kadar süre geçerlidir?

İşe giriş sağlık raporu, işe başladıktan sonra en geç 15 gün içinde işverene teslim edilmelidir. İşe giriş sağlık raporu, genellikle bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bazı meslek gruplarında bu süre daha kısa olabilir. Örneğin, maden işçileri, pilotlar, denizciler gibi mesleklerde işe giriş sağlık raporu altı ayda bir yenilenmelidir.

İşe giriş sağlık raporu nereden alınır?

İşe giriş sağlık raporu, Orhan OSGB İşyeri Hekimleri tarafından verilir. İşyeri hekimleri, işveren tarafından istihdam edilen veya anlaşmalı olarak hizmet veren hekimlerdir. İşyeri hekimliği hizmeti veren kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

İşe giriş sağlık raporu neden önemlidir?

İşe giriş sağlık raporu hem çalışanların hem de işverenlerin yararına olan bir belgedir. Çalışanlar için, işe giriş sağlık raporu;

  • Sağlık durumlarının belirlenmesini ve takip edilmesini sağlar.
  • İşe uygun olmayan bir durum varsa bunun tespit edilmesini ve önlem alınmasını sağlar.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunur.
  • İş gücü kaybının azaltılmasına yardımcı olur.

İşverenler için ise, işe giriş sağlık raporu;

  • Çalışanların performansını ve verimliliğini artırır.
  • İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.
  • İdari ve cezai yaptırımlardan kaçınmalarını sağlar.
  • İtibarlarını korumalarına yardımcı olur.
Bu nedenle, işe giriş sağlık raporunun alınması ve güncellenmesi hem çalışanların hem de işverenlerin yükümlülüğüdür.