Kalite Politikası

Kurumsal

KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKASI

 • Müşterilerinin bugün ve gelecekteki beklentilerini göz önüne alarak, gelişen teknolojiyi takip eden sürekli yenilenmeyi hedefleyen,
 • Hizmetlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan,
 • Yasalara ve mevzuatlara uyan,
 • İnsan sağlığına önem veren,
 • Çalışanlarının eğitim ve gelişimini ön planda tutan,
 • Verdiği hizmet kalitesiyle sektöründe lider olmayı hedefleyen,
 • Hedefler ile yönetim sisteminin performansını takip eden ve sürekli iyileştirmeyi kendine ilke edinmiş,
 • Bağlı olduğu toplumsal değerleri ve iş çevresine olan katkısı ile iş etiğine gösterdiği hassasiyetiyle yalnızca müşterilerinin değil, rakiplerinin de takdirini kazanmış öncü bir kurum olmaktır.

DR. ORHAN BOZKURT

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dahilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerinin belirlemek,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dahilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak ,
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek,
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
ORHAN OSGB’nin bilgi güvenliği kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemek ve uygulamak; taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin saklanma ve imha kurallarını tanımlamak amaçlı bilgi sınıflandırma kılavuzu oluşturulmuştur.

ORHAN OSGB Üst Yönetim, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

DR. ORHAN BOZKURT