Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitim

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte yapılan çalışmalarda yaşanan iş kazaları çalışma hayatının önemli sorunlarından biridir. Yüksekte güvensiz çalışma, ülkemizde ve dünyada yaşanan ölümlü iş kazalarının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır.

Tüm çalışma hayatı için olduğu gibi, yüksekte çalışmalarda yaşanabilecek kazaların önlenebilmesi için en önemli konulardan biri çalışanların eğitilmesidir. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde yüksekte çalışma eğitimlerine konu olarak değinilse de yüksekte çalışma özelinde bu eğitimler yetersiz kalabilmektedir. Çalışanların yüksekte çalışma konusunda özel olarak eğitilmesi, yüksekten düşme kazalarının önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Eğitimin Amacı

Yüksekte yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.

Yasal Zorunluluk

Yüksekte çalışma eğitimleri ile ilgili yasal zorunluluk, Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4’te Yüksekte Çalışma bölümünde aşağıdaki gibi belirtilmektedir;
‘’Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.’’

Eğitimin Süresi

8 Saat / 1 Gün
16 Saat / 2 Gün

Eğitimin süresi, talebiniz ve çalışma şartları dikkate alınarak farklılık gösterebilmektedir.

Eğitim Konuları

 • Yüksekte çalışmanın tanımı ve kanundaki yeri
 • Yüksekte çalışma alanlarında olası tehlike ve riskler
 • İş izin sistemleri
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Kişisel koruyucu donanımların kullanım, kontrol ve bakımı
 • Düşmeden korunma sistemleri
 • Ana ve ara bağlantı ekipmanları
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının standartları
 • Yüksekte çalışmalarda güvenli bağlantı noktaları
 • Merdivenlerle yüksekte güvenli çalışmalar
 • İskelelerle yüksekte güvenli çalışmalar
 • Platformlarla yüksekte güvenli çalışmalar
 • Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri

Eğitim Yeri

Yüksekte çalışma eğitimleri talebinize göre Orhan Osgb ’de ya da işyerinizde gerçekleştirilebilir. Eğitimin işyerinizde gerçekleştirilmesi, yüksekte çalışma alanlarının analiz edilmesi ve amacına uygunluk açısından daha verimli bir eğitim olmasını sağlayacaktır. Talep etmeniz durumunda, işyerinizdeki yüksekte çalışma alanlarının tümünde olası tehlikeler değerlendirilerek tarafınıza raporlanacaktır.

Eğitimin Belgelendirilmesi

Eğitim sonrasında yapılacak olan ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm katılımcılara Yüksekte Çalışma Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

Hedef Kitle

Yüksekte çalışmalarda görevlendirilen ve bu eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar eğitime katılabilir.

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.